Gebruiksvoorwaarden

1. Betreffende het gebruik van deze website

 • Deze website wordt beheerd door Pioneer Corporation en haar verbonden ondernemingen. (Hierna te noemen "de Onderneming") Gebruikers van deze website (hierna te noemen "de Gebruiker"), zijn onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, en in dergelijke gevallen worden de nieuwe bepalingen en voorwaarden van kracht vanaf dat moment.

2. Copyright

 • Auteursrecht op alle inhoud (informatie, documenten, afbeeldingen, audio, hierna "inhoud") blijft bij de Onderneming, de oorspronkelijke maker, of andere rechthebbenden.
 • Met uitzondering van persoonlijk gebruik en door de wet toegestaan gebruik, is reproductie, aanpassing, verkoop of overdracht van de inhoud zonder de toestemming van de Onderneming, de oorspronkelijke maker of de auteursrechthebbende verboden door de Wet op het Auteursrecht. Elk gebruik van de inhoud vereist de voorafgaande goedkeuring van de Onderneming.

3. Handelsmerken

 • De rechten op de handelsmerken van deze website blijven bij de eigenaren van deze handelsmerken. Met uitzondering van die gevallen als toegestaan door de wet, is het gebruik van deze handelsmerken zonder de goedkeuring van de merkhouders in strijd is met de Wet op Handelsmerken en andere wetten.

4. Disclaimer

 • De Onderneming geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, de effectiviteit, betrouwbaarheid of juistheid van de inhoud van de website. Mocht schade het gevolg zijn van het gebruik van de inhoud, dan kan de Onderneming in geen geval aansprakelijk worden gesteld hiervoor.
 • De Onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen of om de website en de werking ervan te beëindigen.

5. Wat betreft links

 • Verzoeken voor links naar andere websites vanaf deze website dienen te geschieden via het aanvraagformulier hiervoor op deze website, met een beschrijving van de te koppelen website, de URL en andere relevante informatie. Verzoeken kunnen worden geweigerd zonder opgaaf van redenen.

6. Wat betreft suggesties

Het is beleid van de Onderneming om geen suggesties of andere documenten met betrekking tot de producten op deze website accepteren. Eventuele suggesties of documenten zullen worden onderworpen aan de volgende voorwaarden.

 • De Onderneming zal geen verplichting aanvaarden met betrekking tot geheimhouding, het gebruik van de verstrekte informatie, of ontwikkeling van voorgestelde producten.
 • De Onderneming is niet verplicht om te reageren op de ontvangst of het gebruik van de aangeboden suggestie, dit te melden of te bevestigen.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe alle rechten op de suggestie op te geven met betrekking tot het auteursrecht, intellectuele eigendom en alle andere rechten.

7. Gebruikersomgeving

Wat betreft veiligheid

 • Deze website maakt gebruik van SSL 3.0 (128bit)-codering om alle verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

* Toegang vanaf externe locaties

Toegang kan onmogelijk zijn als gevolg van een firewall, proxy- of andere instellingen. Gelieve de systeembeheerder voor uw locatie te raadplegen.

Aanbevolen webbrowsers voor de Pioneer-Cyclesports-website:

 • Het gebruik van niet-aanbevolen browsers kan resulteren in het onvermogen om de SSL-codering correct te gebruiken of kan leiden tot het onjuist weergeven van de inhoud. In dergelijke gevallen moet u upgraden naar een aanbevolen browserversie.

Aanbevolen browsers

Windows Microsoft Internet Explorer 8.0 of hoger
Nieuwste versie Mozilla Firefox
Nieuwste versie Google Chrome
Macintosh Safari 5.0 of hoger
Nieuwste versie Mozilla Firefox
Nieuwste versie Google Chrome

Aanbevolen webbrowsers voor de Cyclo-Sphere-website:

 • Het gebruik van niet-aanbevolen browsers kan resulteren in het onvermogen om de SSL-codering correct te gebruiken of kan leiden tot het onjuist weergeven van de inhoud. In dergelijke gevallen moet u upgraden naar een aanbevolen browserversie.

Aanbevolen browsers

Windows Nieuwste versie Google Chrome
Nieuwste versie Mozilla Firefox
Nieuwste versie Opera
Microsoft Internet Explorer ver.9 ver.10
Macintosh Nieuwste versie Google Chrome
Nieuwste versie Mozilla Firefox
Nieuwste versie Apple Safari
Nieuwste versie Opera

Over het gebruik van JavaScript

 • Deze website maakt gebruik van JavaScript. Als Javascript niet is ingeschakeld in uw browser, kan sommige inhoud mogelijk niet correct worden weergegeven. Pas de instellingen van u browser aan voor het gebruik van JavaScript.

Het gebruik van cookies

 • Deze website maakt gebruik van cookies en sessie-cookies. Sessie-cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen. Het sluiten van alle webbrowsers op uw computer zorgt ervoor dat deze sessie-cookies worden vernietigd. Ze worden gebruikt zodat de website handelingen van dezelfde gebruiker kan herkennen.Cookies worden gebruikt om de website op de computer van de gebruiker te herkennen en worden niet gebruikt om persoonsgegevens van de gebruiker te verzamelen. Met uw browser kunt u het gebruik van cookies weigeren, maar dan kan het gebeuren dat bepaalde functies op de website niet correct kunnen worden gebruikt.