Cyclo-sphere Update

Webservice voor data-analyse Uw fietscomputer uploadt verkregen ritgegevens naar de cloud, waardoor kaart- en grafiekweergaven beschikbaar worden in de browser. Ritgegevens voor trainingen en wedstrijden kunnen worden geanalyseerd om u te helpen zichzelf te verbeteren en uw volledige potentieel als renner te bereiken.

Feature

Update Scheidingsfunctie 'en danseuse' (staand trappen) Voor het eerst op een data-analyse site worden verschillende ritgegevens van zowel zittend trappen als staand trappen afzonderlijk van elkaar weergegeven.

Op het pedaalopvolgingsscherm en de pedaaltredgrafiek worden de gemiddelde vectoren weergegeven die berekend zijn uit de afzonderlijke waardes van de gegevens voor zittend en voor staand trappen.
Het is ook mogelijk om deze twee waardes naast elkaar weer te geven en te analyseren.

Weergavevoorbeeld:Analysescherm zittend trappen

Geeft je trainingssessies een breder spectrum doordat de vectoren en torque-verloop gefilterd op zittend trappen makkelijker te beoordelen zijn.

Weergavevoorbeeld:Analysescherm staand trappen

Hier kunnen onder meer het maximale vermogen (torque), de grootte van het vermogen in de normale richting op het 6 uur punt, en de grootte van het negatieve vermogen in het omhooggaande been op het 9 uur punt geanalyseerd worden.

Staand trappen wordt in de groene zone weergegeven.
Verder kan er gefocust worden op de sta-secties via lijngrafieken en kaarten.
Door het gebruik van deze functie kan gevisualiseerd worden hoe lang u in welke secties op de pedalen hebt gestaan.
In de lijngrafiek vindt u snel de sta-secties terug.
Op de kaart kunt u controleren op welke manier u op de pedalen hebt gestaan, en zo nagaan of dit effectief was.

In de samenvatting kan het percentage van het staand trappen weergegeven worden door het instellen van secties in de lijngrafiek .
Er kan bijvoorbeeld bij bergpassen waar geregeld tijdritten worden gereden bepaald worden hoeveel men heeft moeten staan om de gewenste tijd te behalen en hoe effectief dit was, en deze gegevens zijn bij toekomstige trainingen van cruciaal belang. De gegevens van zittend en staand trappen kunnen ook op een correlatiediagram of in een histogramweergave gecontroleerd worden.

Statistieken De periodeduur bepalen en verandering bevestigen

Gegevens van afgelopen jaar, maand of week over trainingskwantiteit, efficiëntie, vermogensverdelingefficiëntie, ritduur en vermogen kunnen voor de door de gebruiker bepaalde periode worden berekend en weergegeven in een grafiek. Door de periode op te delen en te vergelijken wordt het verband tussen de verbeteringen van vaardigheiden en trainingsresultaten zichtbaar en kunt u zichzelf makkelijker nieuwe taken geven en nieuwe doelen instellen.

Transitie trainingskwantiteit (laatste jaar)
Transitie Z5 en Z6 ritduur (laatste maand)
Transitie trap efficiëntie (laatste week)

Pedaalopvolging Gedetailleerde trapanalyse

Geeft horizontale krachtvectoren, cadans, vermogen, balans links-rechts en trapefficiëntie weer.
Wordt uitgevoerd en weergegeven naast andere grafieken, voor individuele analyse van trapefficiëntie op bepaalde afstanden en punten die van belang zijn.
Weergave van draaimoment en gemiddelde waarden etc. zijn aan te passen aan uw wensen.

Weergavevoorbeeld van gemiddeldes van onderdelen als links-rechts
vermogensbalans en trapefficiëntie binnen sectie gekoppeld met tijdsreeksgrafiek
Aanpasbare scherm kolom

Ondersteunt FIT-bestandsformaat.

FIT-bestanden kunnen ook geanalyseerd worden. Logbestanden die zijn geüpload naar de Cyclo-Sphere kunnen worden opgeslagen als FIT-bestandsformaat.
Als u de weblink instelling uitvoert kunnen FIT-bestanden*1 automatisch naar [STRAVA]*2 worden doorgestuurd.

*1 M.u.v. vectorgegevens
*2 STRAVA is een gedeponeerd handelsmerk van Strava, Inc.

Een normale
fietscomputer
FIT-formaat
Uploaden in FIT-formaat
Orginele vormgeving
van PIONEER
SGX-CA900
SGX-CA500
Downloaden in FIT-formaat
Loggegevens automatisch naar STRAVA doorgesturen
FIT-formaat
FIT-formaat
Analyse tools van andere bedrijven

Samenvatting Geef diverse gegevensitems weer die worden ondersteund voor analyse

Keuzes van potentieel analyseerbare gegevens voor directe berekening omvatten maximum- en gemiddelde waarden, gemiddelde trapfrequentie, maximaal vermogen en afstand, gemiddelde cadans, snelheid, hartslag, temperatuur, luchtdruk, hellingspercentage, en kan over een gewenst tijdsbereik worden weergegeven in een grafiek.
*ANT+™ standaardsensors vereist

< Samenvatting >

< List van trajecten >

Lijstweergave van de samenvatting van gereden rondes
(Voorbeeld van weergegeven onderdelen: gemiddeld vermogen, gemiddelde trapefficiëntie, gemiddelde snelheid, etc.)

[ Nieuw venster ]

< Apparaatinformatie >

Weergave van informatie over het gebruikte apparaat dat ritgegevens ondersteund
(Voorbeeld van weergegeven onderdelen: apparaatnaam, serienummer, temperatuur pedaalmonitorsensor, leerconditie, etc.)

[ Nieuw venster ]

Lijngrafieken Beoordelen van diverse patronen van verplaatsingsgegevens in de tijd.

De horizontale as kan tijd of afstand vertegenwoordigen, terwijl de verticale as vermogen, trapefficiëntie, cadans, hartslag*, enz. kan laten zien. Er kunnen maximaal vier gegevenswaarden tegelijkertijd worden weergegeven, waardoor een controle van uw prestaties in de tijd of over afgelegde afstand mogelijk wordt.
Als u met de muis een bepaalde afstand die u wilt analyseren selecteerd, worden alleen de gegevens van deze afstand weergegeven, en wordt het omdat de grafiek het voortschrijdend gemmidelde toont makkelijker om de prestaties van uw rennen te vergelijken.

Kaarten Potentieelanalyse van kaart- en activiteitgegevens

Afgelegde trainingsafstand kan op de kaart worden weergegeven.
Door de cursor op de kaart te plaatsen, kan men de trapcondities bekijken vanaf elk punt in de tijd.

Spreidingsdiagram Zoeken naar fietstrends met behulp van twee gerelateerde gegevenswaarden.

Persoonlijke trends kunnen worden onderzocht met behulp van twee gegevenswaarden, waaronder de relatie tussen trapefficiëntie en vermogen, de relatie tussen cadans en vermogen, en de relatie tussen hartslag en vermogen.
Vb.: Wanneer het vermogen hoger is dan 600, wordt de trapefficiëntie hoger dan 60%.

Histogrammen Geeft statistische gegevens weer voor afgelegde afstand/tijd bij een bepaald vermogensniveau.

Geeft een persoonlijk histogram weer voor afgelegde afstand/tijd bij een bepaald vermogensniveau.

Door het bekijken van histogrammen, kan men eenvoudig streefwaarden instellen.
In aanvulling op het vermogen, kunnen statistieken voor trapefficiëntie, hartslag*, cadans en snelheid worden weergegeven.

Grafiek met gemiddeld maximumvermogen Vergelijken van actuele gegevens ten opzichte van persoonlijke records

De stippellijn geeft de CP-curve weer (latentie tussen uw huidige en beste prestatiesnelheid).
De rode lijn is de MMP-curve (uw persoonlijke beste prestatiesnelheid).
De zwarte lijn geeft gegevens weer die momenteel worden geanalyseerd.

Trapgrafiek Verdeling van draaimoment over één trapomwenteling en horizontale balans kunnen worden bevestigd door middel van grafieken.

De horizontale as geeft pedaalpositie weer (waarbij recht omhoog een hoek van 0° aanduidt), en de verticale as vertegenwoordigt vermogen of draaimoment.
De tangentiële lijn van traptijden links-rechts en de omvang van voorwaartse kracht kunnen worden weergegeven. Hiermee kan de verdeling van draaimoment en de balans links-rechts tijdens elke trapomwenteling gemakkelijk worden vastgesteld.

Scherm aanpassen volgens gewenste items voor analyse

Schermen kunnen vrij worden aangepast.
Door het selecteren en indelen van een scherm volgens de gewenste gegevensitems, kan analyse als reactie op bepaalde doelen worden bereikt.

Basisscherm

Voorbeeld analysescherm,
gericht op vermogen.

Voorbeeld analysescherm
voor het vergelijken van fietsroutes.

Voorbeeld analysescherm,
gericht op vermogen.

Analytische gegevens delen

Analytische gegevens kunnen worden gedeeld op Facebook, Twitter etc.
Door het delen van analytische gegevens kan gegevensanalyse worden uitgevoerd vanaf externe locaties op afstand van de renner.
*Instellingen privégebied kunnen worden geactiveerd.